Prieškirtinio e variantų kokybė ir paplitimas Lietuvos lenkų tarmėse