Padėkos

Portalas „Lietuvos lenkų tarmės“ neišvystų dienos šviesos be pagalbos, palaikymo ir gerų norų daugelio žmonių, skirtingu metu ir įvairiais būdais prisidėjusių prie jo įgyvendinimo.

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti fondui „Pagalba lenkams Rytuose“, kuris per 20 metų – nuo 1995 iki 2015 m. – teikė finansinę paramą Vilniaus universiteto Polonistikos centro vykdomiems dialektologijos tyrimams įvairiose lenkakalbėse Lietuvos vietovėse, o 2015, 2017 ir 2018 m. finansiškai parėmė ir tarmių vadovo rengimo darbus.

Padėkos žodžius taip pat skiriu visiems polonistams ir lituanistams, parengusiems portalui mokslinius straipsnius ir žemėlapius, padėjusiems patarimais ir tiesusiems pagalbos ranką kiekvienąkart to prireikus. Ypač esu dėkinga portalo recenzentėms doc. dr. Barbarai Dvilevič ir dr. Jolitai Urbanavičienei už vertingus patarimus ir pastabas.

Norėčiau išreikšti gilią padėką visiems mūsų pašnekovams iš skirtingų Lietuvos kampelių, kurie noriai skyrė laiko pokalbiams, rodydami didelį geranoriškumą mūsų atliekamų tyrimų atžvilgiu.

Už gimtųjų vietovių nuotraukas esu dėkinga Tomui Masojtiui (Buivydžiai), Aldonai Polonskytei (Lavariškės), Annai ir Kristinai Syrnickoms (Mickūnai), Lilijai Gaidamovič (Paberžė), Martai Dovgialo ir Romualdai Balukonienei (Šumskas).

Nuoširdžiai dėkoju mūsų informacinių technologijų specialistui Mariui Tverijonui už portalo projekto parengimą, daugelio įdomių sprendimų pasiūlymus bei nuožmų darbą publikuojant mūsų parengtą medžiagą portalo svetainėje.

Padėkos ir dėkingumo žodžius reiškiu visam tarmių vadovo kolektyvui, ryžtingai dėjusiam visas pastangas rengiant medžiagą spausdinimui – klausant įrašų, perrašant ir komentuojant tarminius tekstus, verčiant straipsnius ir santraukas į lietuvių, lenkų ar anglų kalbas. Tai buvo sunkus, daug laiko ir pastangų reikalaujantis darbas.

Visiems mūsų skaitytojams ir sekėjams dėkojame už palaikymą, kuris kiekvienąkart skatino dirbti toliau. Už žinių apie tarmių vadovą sklaidą nuoširdžiai dėkoju portalui „Znad Wilii“ ir asmeniškai Ewelinai Mokrzeckai, kuri taip pat parengė ir portalo www.zw.lt svetainėje paskelbė daugybę straipsnių apie lenkų tarmes Lietuvoje, taip prisidėdama prie Lenkijos kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo Lietuvoje.

Krystyna Rutkowska