Kūrėjai

 

Projekto vadovė
prof. dr. Kristina Rutkovska

VU Filologijos fakultetas
Polonistikos centras
(+370) 61585712
kristina.rutkovska@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Monika Bogdzevič
VU Filologijos fakultetas
Doktorantė
monique.bogdziewicz@gmail.com

 

 

 

 

 

Agata Adamaitytė
VU Filologijos fakultetas
Doktorantė
agata.adamaityte@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Irena Snukiškienė
VU Filologijos fakultetas
Asistentė

 

 

 

 

 

 

 

Mokslo straipsnius parengė

Prof. habil. dr. Halina Karaś
Varšuvos universitetas

Prof. dr. Vytautas Kardelis
VU Filologijos fakultetas
Lietuvių kalbos katedra

Prof.  dr. (HP) Laima Kalėdienė
Lietuvių kalbos institutas

Doc. dr. Viktorija Ušinskienė
Vilniaus universitetas
Polonistikos centras

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė
Lietuvių kalbos institutas

Dr. Vilija Ragaišienė
Lietuvių kalbos institutas

Prof. habil. dr. Janusz Rieger
Varšuvos universitetas

Dr. Giedrė Barkauskaitė
Vytauto Didžiojo universitetas

Žemėlapius parengė
Doc. dr. Edmundas Trumpa

Latvijos universitetas

Prof. dr. Vytautas Kardelis
Vilniaus universitetas

Dr. Laura Geržotaitė
Lietuvių kalbos institutas

Recenzentai
Doc. dr. Barbara Dvilevič

Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. Jolita Urbanavičienė
Lietuvių kalbos institutas

Programuotojas
Marius Tverijonas