JURGIŠKĖS

Mažas kaimelis Varėnos rajone, netoli Matuizų. Kaime vietiniai gyventojai kalba lenkiškai ir lietuviškai. Už kaimo yra nedidelės kapinės, kur dominuoja antkapiai su lenkiškais užrašai.

Literatūra

Jurgiszki. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1880-1914, Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, Tom IV, 632
Jurgiškės. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2 (Grūdas-Marvelės). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986, 158.

Pateikėjas

Pateikėja moteris, gimusi 1945 m. Pabaronės kaime, 3 km. nuo Jurgiškių. Moka lenkų, lietuvių ir rusų kalbas. Lenkiškai kalba su vyru ir vaikais, kai kuriais kaimynai kaime. Mieste ir seniūnijoje kalba lietuviškai. Baigė 12 klasių lietuvių mokyklos. Kaimas priklauso Kalesninkų parapijai.

Audio įrašas

Kiedyś ja pamientam żeż tego, grzybowa kotlety jak pieczysz, piekła mama, ale to było samych burowików, nikt tutaj tych grzybów nie skupywał i tych tego, tych kurków też nie zbierali i ne sprzedawali, ale jak jidziem z ojcem po grzyby, to nogami brykamo, a jich było pościałkami takimi, tak choć ka|czaj sie, wiele tam było tych, kurków tych. Nu a my jidziem po borowiki, sobia nasuszym, białych, ładnych. Nu a potym, nu co, rosoł gotowali. Ja gotuja, kisiel gotowali, i ja gotuja. Biały kisial owsiany, mama gotowała, nu ja nia tak gotuja teraz, zato że ja wielkej piecy nie pale pokond grzybow nie susze, bo ja mam i wielka piec, znaczy sie grzybow. A mama paliła wielka piec, bo bułka piekła, chleb piekła i razam ten kisial przed płomiam w takim garku. Nu nia taki, ale gotuja wszystko jedno owsianny ten kisial.
[kʼedyś ja pamʼentam žeš tego/ gžybova kotlʼety jak pʼečyš/ pʼekła mama/ alʼe to było samyx bůrovʼikuf/ nʼikt tutaj tyx gžybuf nʼe skupyvał i tyx/ tyx kurkuf teš nʼe zbʼeralʼi i nʼe spšedavalʼi/ elʼe jak jidzʼem z ojcem po gžyby to nogamʼi brykamo/ a jix było pośćałkamʼi takʼimʼi/ tak xoć ka|čaj sʼʼe vʼelʼe tam było tego tyx/ kurkuf tyx/ nu a my jidzʼʼem po borovʼikʼi/ sobʼa nasušym/ bʼałyx/ ładnyx// nu a potym/ nu co/ rosoł gotovalʼi// ja gotuja/ kʼesʼʼelʼ gotovalʼi/ i ja gotuja// bʼały kʼisʼʼalʼ ofśany/ mama gotovała/ nu ja nʼa tak gotuja teras/zato že ja vʼelʼkʼej pʼecy nʼe palʼe pokont gžybuf nʼe suše/ bo ja mam i vʼelʼka pʼec/ značy śe gžybof// a mama palʼiła vʼelʼka pʼec/ bo bułka pʼekła/ xlʼep pʼekła i razam ten kʼiśalʼ pšet płomʼam f takʼim garku// nu nʼa takʼi/ alʼe gotuja fšystko jedno ofśanny ten kʼiśal]