MILKUŠKOS

Kaimas Švenčionių rajone, 7 km į rytus nuo Švenčionių. Seniūnaitijos centras. Yra biblioteka (nuo 1951 m.), darželis-mokykla, bendruomenės centras, med. punktas. Piečiau nuo kaimo – siena su Baltarusija. Kaimo pavadinimas kilęs nuo vyriško asmenvardžio Milkus.

Literatūra

Milkuškos. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3 (Masaitis-Simno). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987. 91 psl.
Milkuszki. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1880-1914, Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, Tom VI, 428.

Pateikėjas

Pateikėja moteris, gimusi 1934 metais, visą laiką gyveno Milkuškuose. Baigė keturias klases lietuvių mokyklos Jaciūnuose. Vaikystėje nemokėjo lietuvių kalbos, nes namuose visi kalbėjo lenkiškai. Dabar kalba laisvai lietuviškai ir lenkiškai, moka gudų kalbą, nes aplinkiniuose kaimuose visi ją vartoja. Turi šeimą Lenkijoje, su kuria palaiko ryšius. Lanko pamaldas lenkų kalba, bet moka melstis lietuviškai. Gieda laidotuvėse lenkiškai ir lietuviškai.

Audio įrašas

Jak było jo jeszcze przy Polsce, jak było jeszcze póki kołchozu ne było, to końmi jeźdźili, tak, kto koni ma. To my sami jeszcze z Renio, jak ja była panienko, to konia zaprzengnim i my sami panienki, ona ojca miała. Taka ładna kobyłka była, ali taka gniada, ładna była i wozak taki ładny. Zimowo poro, nu ji pojechali do kościoła, pomodlili sie i znou konia arba liniejka, takie, ładne takie, nu jak teraz królowe tam takich wiozo, to takie byli wozy. Kto bogaty był, a kto ludzi takie zwykła, rolniki, to mieli swoja taka, nu krótki taki woz, nia bardzo moża na metar osimdziesiont, moża dwa metry te drabinki takia i siedzenia siadać można, nu to takie byli wozy.
[jak było jo ješče pšy polʼsce / jak było ješče pukʼi kołxozu nʼe było/ to końmʼi jeźdźilʼi/ tak / kto końi ma// to my samʼi ješče z reńo/ jak ja była pańeŋko/ to końa zapšeŋgńim i my samʼi pańeŋkʼi/ona uojca mʼała// taka ładna kobyłka była/ alʼi taka gńada/ ładna była i vuozak takʼi ładny źimovo poro/ nu ji pojexalʻi do kośćoła/ pomodlʼilʼi śe i znou końa otkreńćilʼi i pšyjexalʼi do domu// autobusofš davńej to ńe było// (A jeżeli siano wozić? ) vozy bylʼi inne/ te vuozy// a jak jexalʼi kto bogačšy był/ to mʼelʼi takʼe nazyvała śe bryčka arba lʼińejka/ takʼe/ ładne takʼea/ nu jak teras krulʼove tam takʼix vʼozo/ to takʼe bylʼi vozy// kto bogaty był/ a kto lʼudźi takʼe zvykła/ rolʼńikʼi/ to mʼelʼi svoja takʼa/ nu krutʼkʼi takʼi vos/ ńa bardzo moža na metar ośimdźeśont/ moža dva metry te drabʼiŋkʻi takʼea i sedzeńa śadać možna/ nu to takʼe byʼli vozy]