Prieškirtinio o variantų kokybė ir paplitimas Lietuvos lenkų tarmėse