alektra, elektra ‘prąd, światło elektryczne’. Światlejsza była ta światłość jak alektra [Imbrody, MW12]. Siedzisz wiaczoram pad karasinkaj, teraz o alektra, a tamż lampa ta karasinka [Smołwy, AŻ23]. Tam była i tych jagodów czerniców była, ale teraz wykarczowana ta linia wysoko i ta taka alektra jak prowadzili, wykarczowali dwadzieścia metrów czysto [Songajły, KR31]. Giagużini (...) na polu, muzyka gra na polu, alektra włączona i tańczym [Ruczuny, JA34]