kłas, kłasa ‘klasa’. Wszystkie kończyli po cztery te kłasy [Ruczuny, JA34]. Już ja szedłam do pierszej kłasy, do Bukańc do szkoły z Zaciszy tej, jak mówiłam raniej, co tam żylim [Pietraszuny, MW31]