kapeła ‘kapela’. Tam bardzo była chebra wielka już tam, dziewczynek tych wszystka kapeła ta, bardzo wszystka zabawa. Tam różne te koły szedli (...) polka zagrasz, pamiętam, to godzina czasu tańczysz [Songajły, KR31]