klebania ‘plebania’. (Gdzie ksiądz mieszka?) Klabanja [Kalniszki, BSz24]. A tu klebanija, nu to ksiondz puścił mnie do klebanji tutej żyć [Imbrody, MW12]. Kursy zawsze u nas prowadzi, i fšystko to było tutej organizował w klabanji ksienżulak, ksiondz, on wyjechał potem [Berżeniki, BD24]