kambaruczek ‘pokoik’. To z tej strony jak prez drzwi, na tej stronie taki kambaruczek jest, to ja tu spałam z gospodyniaj [Kalniszki, IS31]