kłub ‘klub, świetlica’. Mielim kłub w Miedniszkach, tamtego pana Montwiłła w dworze mielim [Juszkańce, EN39]