każden ‘każdy’. Jeżeli, dopuśćmy, teraz umrzy kto, czy ja, czy tak kto druga, to będzie ta dusza, nu jej nia każden widzi, kto jej widzi, to będzie ona, liczy sie, w tym domie do rocznicy [Pietraszuny, MW31]