kiej ‘kiedy’.Przyjechał uczastkowy, pochodził, pochodził, rency złożył i mówi, aj, Stefanka, nia m`a twoich kur. Kiej ty ich i nie szukał, ot [Imbrody, MW12]