dofyrać ‘dolecieć’. Wiele my widzielim, tam do mogił aż dofyrał [Juszkańce, EN39]