fest ‘odpustʼ Fest tu był na Rocha, na Wawrzynca, i rynak wielki był, przyjażdżali zewszond [Siemieliszki, HS22]. Potem w Żejmach fest na jutro, ni wklęknąć, te jak durni młode bylim kolana przedziurawieją [Panotery, RB29]. Przy Litwie do kościoła w niedziela tak jak fest ludzi, a teraz niedziela, że tyle ludzi, w Żejmach o kościół, jeśli wszystkie zeszliby sie, byłby pełny [Ruczuny, LJ27]. To w ten dzień był i fest w naszej tam już, w rajonie naszym fest, w Żejmach fest [Pietraszuny, LSz24]