eszałon ‘pociąg’. Dobrze, że ten musi Niemiec, drugie nie pośpieli, w Wilnie eszałony zostali sie, nie pośpieli wywieźć ludzi [Ruczuny, LJ27]