gadzina ‘żmija’. Gdzie jagody, to i gadziny tam jest, bywajo te takie czarne, wie [Pietraszuny, LSz24].Już tam za Pogirami, na Ukmiargie jadąc, już tam byli czerniców i tych mieliniów, różnych jagodów było. Tam i gadzinów było i wiłku, a tutaj nia było [Songajły, KR31]