drugi: drugi raz ‘czasem’. Najwięcej wtenczas tylko zbiera się, jeżeli na weselu co bywszy familia, drużba, i te drugi raz nie wszystkie już, nu drużba [Pietraszuny, MW31]