dowtórywać ‘wtórować’. Pośle z przodu dziewczynki śpiawajo, chłopcy dowtóruju [Songajły, KR31]