drużkować ‘być druhną na weselu’. Nu ale tylko, ale przez wesele, to, jak ja pamiętam, jaż też młoda byłam, drużkowałam wszędzie, to ja nie widziałam pijanego żadnego [Pietraszuny, MW31]