eglinas ‘świerkowina, lasek jałowcowy’. Grzybów to jest w eglinasie, nu jodełki takie rośli, to tam bardzo raudoników, borowików, wszystkiego czego znajdowali [Songajły, KR31]