dzirż ʻpasʼ (Czym podwiązywali mężczyźni spodnie?) Dzirżem, dzirży byli [Imbrody, MW12]