fotografszczyk ‘fotograf’. Widzi, wtedy wraz po wojnie, to nie było ni fotografszczyków, nikt ni sfotografował, nie mam swojej [Panotery, RB29]