dzirsa ʻrodzaj trawy rosnącej w życie (Bromus)ʼ. A dzirsy to było w życie, też drenna ona, adłanczajo j`akości [Imbrody, MW12]