bożas ʻkułakʼ obok średniak. Nu taki jak nazywali sie sredniaki, już liczy sia bożas [Imbrody, MP39]