buhalterka ‘księgowa’. Ta, co w Pupiszkach, to doktorką robi, a ta, co w Kownie – buhalterką [Panotery, RB29]