chłam ‘rupiecie, graty’. Jeszcze dobrze, że te drugie państwa te wszystkie ryzy, wyczyścili sie swoje terytoria, nam zgruzili wszystek chłam do Litwy, choć jeszcze oblekć sie jest czym [Ruczuny, LJ27]