brodnik ‘siatka do połowu ryb’ obok siatka. Siatka, i ten co nazywali brodnik, nu ten, aj, mówi, brodnikiem, nu tam poza brzegu. On źwionzany z nitak, ja sama jego wionzać to nia wionzałam, nitki tyku przondłam na te brodniki, te siatki [Imbrody, MW12]