ciałuszeczka ‘jałówka’. Ciałuszeczka hoduim, konia mami [Juszkańce, EN39]