chebra ‘towarzystwo’. Tam bardzo była chebra wielka [Songajły, KR31]