brechliś ‘człowiek lekkomyślny, niepoważny’. Którego ja chcem, ten mnie nie chce, ma druga (...). A który nia brechliś jaki, to ten nigdzie jego podziać [Juszkańce, EN39]