buhalter ‘księgowy’. Jej mąż robił buhalterem raniej, tej siostry mojej [Juszkańce, EN39]