dawać: dawać po polskiemu ‘mówić, rozmawiać po polsku’. A skąd wy tu tak wo dajicie tutaj po polskiemu tak pięknie [Juszkańce, WD49]