chrust ‘krzaki, zarośla’. Nu to co, pochowasz tam już, wiaczarki gdzie tam bywają, pochowasz gdzie do chrustu [Juszkańce, EN39]. Tu o jaziora, tu takie chrusty byli [Songajły, KR31]