czernica ‘czarna jagoda’. A jagód to nabieramy: malin, poziomek i czarnicy, sinicy, brzuśnicy, żurawiny [Pietraszuny, MW31]. Tam była i tych jagodów czerniców była, ale teraz wykarczowana ta linia wysoko i ta taka alektra jak prowadzili, wykarczowali dwadzieścia metrów czysto [Songajły, KR31]