busta ‘pomieszczenie, siedziba’. Dom naszy był dość wielki, tam była jichna ta busta, wszystka broń tam stała [Sztadwile, GP29]